Analizatory

Syskon 50

Ciągły pomiar gęstości płynów, pulp, mułów itp.

Miejsce instalacji:
rurociąg przemysłowy.

Syskon 50

Syskon 500

Urządzenie najnowszej generacji pozwalające na oznaczenie poszczególnych pierwiastków w transportowanym urobku.

Miejsce instalacji: przenośnik taśmowy.

Syskon 400

Ciągły pomiar parametrów jakościowych (popiół, wilgotność, kaloryczność) węgla kamiennego. Pomiar wycinka strugi węgla. Urządzenie przeznaczone do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych.
Oznaczenie: Ex I M2.

Miejsce instalacji:
przenośnik taśmowy.

Syskon SystemLab

Pomiar parametrów jakościowych (popiół, wilgotność, kaloryczność) około 10-cio kilogramowych próbek węgla kamiennego.

Miejsce instalacji:
urządzenie przenośne.

Syskon SystemSkan

(Syskon 100a)

Ciągły pomiar parametrów jakościowych (popiół, wilgotność, kaloryczność) węgla kamiennego. Pomiar całej szerokości strugi węgla.

Miejsce instalacji:
przenośnik taśmowy.

Syskon System

(Syskon 100)

Ciągły pomiar parametrów jakościowych (popiół, wilgotność, kaloryczność) węgla kamiennego. Pomiar wycinka strugi węgla.

Miejsce instalacji:
przenośnik taśmowy.

Syskon 202

Ciągły pomiar zawartości części palnych w popiołach lotnych.

Miejsce instalacji:
ściana kanału spalin przed elektrofiltrem.

Kontakt

Produkty

Menu

Henryk Zastawny "Syskon"
Systemy Kontroli Procesów Przemysłowych,

ul. Kościerzyńska 7
51-416 Wrocław

biuro: 501 611 222,
serwis: 71 394 18 13

syskon@syskon.eu
serwis@syskon.eu