• rodzaj materiału: węgiel kamienny;
 • szerokość taśmy: bez ograniczeń;
 • granulacja: 0 - 300 mm;
 • wysokość warstwy: 50 - 300 mm;
 • dokładność pomiaru: popiół - 2%, wilgotność - 1%, masa - 2% (śr. bł. kw);
 • źródło promieniowania: Am-241, Cs-137
 • zasilanie: 230 V AC, 4 A.

Syskon System

Specyfikacja:

Istotne cechy urządzenia:

 • pomiar ciągły, bezpośrednio na przenośniku taśmowym;
 • pomiar zawartości popiołu, wilgotności,
 • pomiar kaloryczności węgla;
 • pomiar masy urobku;
 • możliwość współpracy z dowolną wagą przenośnikową;
 • możliwość generowania dowolnych raportów;
 • możliwość zdalnej kalibracji i diagnozy;
 • brak ingerencji w pracę przenośnika;
 • łatwa i szybka instalacja najczęściej nie wymagająca zmian w konstrukcji przenośnika.

Opis działania:

Prześwietlanie taśmy wiązką promieni gamma o dwóch różnych energiach i badanie wiązką mikrofalową pozwala na obliczenie zawartości popiołu i wilgoci, a później kaloryczności węgla.                

Urządzenie mierzy węgiel znajdujący się na środku przenośnika taśmowego - jest to główna cecha różniąca go od urządzenia SysKonSystem-Skan.         

 

Syskon System

Urządzenie pozwala w ciągły sposób kontrolować jakość węgla transportowanego przenośnikiem taśmowym. Pomiar środka strugi węgla. Zawiera wagę izotopową.

Kontakt

Produkty

Menu

Henryk Zastawny "Syskon"
Systemy Kontroli Procesów Przemysłowych,

ul. Kościerzyńska 7
51-416 Wrocław

biuro: 501 611 222,
serwis: 71 394 18 13

syskon@syskon.eu
serwis@syskon.eu