Promieniowanie

Firma  Henryk Zastawny "Syskon" Systemy Kontroli Procesów Przemysłowych produkuje i instaluje urządzenia zawierające źródła promieniotwórcze - zgodnie z wydanymi przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki zezwoleniami na prowadzenie działalności.

Nasze analizatory są tak skonstruowane aby zminimalizować narażenie na promieniowanie jonizujące do najniższego, rozsądnie osiągalnego poziomu.

Świadczymy też usługi w zakresie badania szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych (skażenia alfa) i pomiarów mocy dawki promieniowania jonizującego w środowisku pracy - pochodzącego zarówno od źródeł gamma, jak i neutronowych.

 

Kontakt

Produkty

Menu

Henryk Zastawny "Syskon"
Systemy Kontroli Procesów Przemysłowych,

ul. Kościerzyńska 7
51-416 Wrocław

biuro: 501 611 222,
serwis: 71 394 18 13

syskon@syskon.eu
serwis@syskon.eu