Syskon 202

 • wymiary: 1400 x 800 x 400 (1000 x 800 x 400 bez próbobierni);
 • zakres pomiaru: 0 - 16 %;
 • czas pomiaru: 2 - 10 min;
 • wymagane sprężone powietrze: 0,4 - 0,8 MPa;
 • dokładność pomiaru: 0,5% (śr. bł. kw);
 • źródło promieniowania: Cs-137
 • zasilanie: 230 V AC, 4 A.

Specyfikacja:

Istotne cechy urządzenia:

 • pomiar ciągły, urządzenie automatyczne;
 • możliwość generowania dowolnych raportów;
 • możliwość zdalnej kalibracji i diagnozy;
 • opcjonalnie możliwa instalacja próbobierni.

Opis działania:

Sonda zamontowana w kanale spalin, wykorzystując podciśnienie tam panujące,  w sposób ciągły pobiera próbkę popiołu. Próbka o masie około 10g kierowana jest do pojemnika pomiarowego, gdzie zostaje prześwietlona promieniowaniem gamma, jednocześnie zostają zmierzone jej parametry dielektryczne. Z relacji pomiędzy pochłanianiem promieniowania gamma i właściwościami dielektrycznymi, wyliczona jest zawartość części palnych. Po pomiarze, próbka zostaje wydalona z powrotem do kanału spalin i rozpoczyna się nowy cykl.

Analizator może być opcjonalnie wyposażony w automatyczną próbobiernie, służącą do magazynowania próbek. Próbki te mogą być udostępnione zakładowemu laboratorium chemicznemu.

Zastosowana technologia minimalizuje wpływ składu chemicznego węgla na wynik pomiaru. Pozwala to na stosowanie jednej kalibracji, bez względu na pochodzenie spalanego węgla.

Syskon 202

Urządzenie pozwala w ciągły sposób mierzyć zawartość części palnych w popiołach lotnych.

Analizator Syskon 202 jest następcą analizatora Syskon 201 - cechuje go m. in. niższa aktywność używanego źródła promieniotwórczego.

Kontakt

Produkty

Menu

Henryk Zastawny "Syskon"
Systemy Kontroli Procesów Przemysłowych,

ul. Kościerzyńska 7
51-416 Wrocław

biuro: 501 611 222,
serwis: 71 394 18 13

syskon@syskon.eu
serwis@syskon.eu