Henryk Zastawny "Syskon"
Systemy Kontroli Procesów Przemysłowych,

ul. Kościerzyńska 7
51-416 Wrocław

biuro: 501 611 222,
serwis: 71 394 18 13

syskon@syskon.eu
serwis@syskon.eu

Menu

Produkty

Kontakt

Wizualizacja wyników "Syskon"

Komputer stanowiący integralną część urządzenia pełni dodatkowo funkcję serwera WWW. Układ taki umożliwia dostęp z dowolnego, upoważnionego komputera, do wszystkich danych generowanych przez urządzenie. Podgląd wyników pomiarów możliwy jest poprzez przeglądarkę internetową. Wygląd dostosowujemy do potrzeb klienta.

Przykładowy wygląd głównego panelu SYSKON.

Interfejs pozwala na generowanie raportów z dowolnych, wybranych przez siebie ram czasowych - chwilowe, godzinowe, zmianowe; z możliwością ich wydruku.

Przykładowy wygląd raportu.

Przykładowe wykresy wartości chwilowych i uśrednionych.

Przykładowe wykresy wartości chwilowych.

Przykładowa wizualizacja rozkładu parametrów węgla na szerokości taśmy.

Jeżeli analizator znajduje się na taśmie załadunkowej, to jest możliwość generowania raportów i wykresów związanych z załadunkiem składów kolejowych lub ciężarówek.

Po uzgodnieniu, możliwe jest także podłączenie wyświetlacza wyświetlającego aktualnie wykonane pomiary, stan pracy analizatora, cyfrę indeksu kaloryczności, itp.