• rodzaj materiału: węgiel kamienny;
 • szerokość taśmy: bez ograniczeń;
 • granulacja: 0 - 300 mm;
 • wysokość warstwy: 50 - 300 mm;
 • dokładność pomiaru: popiół - 2%, wilgotność - 1%, masa - 2% (śr. bł. kw);
 • źródło promieniowania: Am-241, Cs-137
 • zasilanie: 230 V AC, 4 A.

Syskon 400

Specyfikacja:

Istotne cechy urządzenia:

 • urządzenie posiada cechę Ex I M2;
 • pomiar ciągły, bezpośrednio na przenośniku taśmowym;
 • pomiar zawartości popiołu, wilgotności,
 • pomiar kaloryczności węgla;
 • pomiar masy urobku;
 • możliwość generowania dowolnych raportów;
 • możliwość zdalnej kalibracji i diagnozy;
 • brak ingerencji w pracę przenośnika;
 • instalacja najczęściej nie wymagająca zmian w konstrukcji przenośnika.

Opis działania:

Prześwietlanie taśmy wiązką promieni gamma o dwóch różnych energiach i badanie wiązką mikrofalową pozwala na obliczenie zawartości popiołu i wilgoci, a później kaloryczności węgla.              

 

Syskon 400

Urządzenie pozwala w ciągły sposób kontrolować jakość węgla kamiennego transportowanego przenośnikiem taśmowym. Pomiar środka strugi węgla. Zawiera wagę izotopową.

Urządzenie jest przystosowane do używania w podziemnych zakładach górniczych w strefach zagrożonych wybuchem metanu o stopniu "a", "b" lub "c", a także w wyrobiskach górniczych zaliczanych do klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Kontakt

Produkty

Menu

Henryk Zastawny "Syskon"
Systemy Kontroli Procesów Przemysłowych,

ul. Kościerzyńska 7
51-416 Wrocław

biuro: 501 611 222,
serwis: 71 394 18 13

syskon@syskon.eu
serwis@syskon.eu