• rodzaj materiału: węgiel kamienny;
 • granulacja: 0 - 300 mm;
 • masa próbki: do 20 kg;
 • dokładność pomiaru: popiół - 2%, wilgotność - 1%;
 • źródło promieniowania: Am-241, Cs-137
 • zasilanie: 230 V AC, 4 A.

Syskon System-Lab

Specyfikacja:

Istotne cechy urządzenia:

 • pomiar próbki pobranej bezpośrednio z przenośnika lub hałdy - węgiel nie musi być rozdrabniany;
 • pomiar zawartości popiołu, wilgotności,
 • pomiar kaloryczności węgla;
 • możliwość generowania dowolnych raportów;
 • możliwość zdalnej kalibracji i diagnozy;
 • łatwa i szybka instalacja.

Opis działania:

Prześwietlanie taśmy wiązką promieni gamma o dwóch różnych energiach i badanie wiązką mikrofalową pozwala na obliczenie zawartości popiołu i wilgoci, a później kaloryczności węgla.                

Urządzenie posiada zespół napędów, które umożliwiają dokładne prześwietlanie badanej próbki.  

 

Syskon System-Lab

Urządzenie pozwala kontrolować jakość węgla kamiennego umieszczonego w pojemniku pomiarowym.

Kontakt

Produkty

Menu

Henryk Zastawny "Syskon"
Systemy Kontroli Procesów Przemysłowych,

ul. Kościerzyńska 7
51-416 Wrocław

biuro: 501 611 222,
serwis: 71 394 18 13

syskon@syskon.eu
serwis@syskon.eu