• rodzaj materiału: dowolne kopaliny, do tej pory analizatory tego typu zainstalowane są w kopalniach węgla kamiennego, brunatnego i wapienia;
 • szerokość taśmy: bez ograniczeń;
 • granulacja: 0 - 300 mm;
 • wysokość warstwy: od 100 mm;
 • dokładność pomiaru: w zależności od pierwiastka, 0,2 - 2 % (śr. bł. kw.);
 • źródło promieniowania: Am-Be;
 • zasilanie: 230 V AC, 5 A.

Specyfikacja:

Istotne cechy urządzenia:

 • pomiar ciągły - całej objętości kopalin, bezpośrednio na przenośniku taśmowym;
 • pomiar zawartości wielu pierwiastków;
 • wyższa dokładność urządzenia niż w urządzeniach opartych na źródłach gamma,
 • źródło Am-Be posiada okres połowicznego rozpadu ok. 430 lat, co gwarantuje bardzo stabilny pomiar oraz uproszczoną logistykę w porównaniu z podobnymi analizatorami zawierającymi źródło promieniotwórcze Cf-252 (okres połowicznego rozpadu ok 2,5 roku);
 • możliwość współpracy z dowolną wagą przenośnikową;
 • możliwość generowania dowolnych raportów;
 • możliwość zdalnej kalibracji i diagnozy;
 • brak ingerencji w pracę przenośnika;
 • instalacja najczęściej nie wymagająca zmian w konstrukcji przenośnika.

Opis działania:

Pomiar urobku odbywa się metodą aktywacyjną. Poszczególne pierwiastki wchodzące w skład materiału transportowanego przenośnikiem, pod wpływem bombardowania neutronami o energiach 1-10 MeV, generują charakterystyczne dla siebie spektra energetyczne. 

Poprzez badanie uzyskanego spektrum, możemy określić skład pierwiastkowy materiału.

 

Syskon 500

Nowoczesny analizator pozwalający zmierzyć zawartość poszczególnych pierwiastków, np: węgla, żelaza, krzemu, siarki, aluminium, wapna, wodoru itp.

SysKon 500 pozwala w sposób ciągły kontrolować skład materiału transportowanego przenośnikiem taśmowym - całej objętości transportowanych kopalin.

Syskon 500

Kontakt

Produkty

Menu

Henryk Zastawny "Syskon"
Systemy Kontroli Procesów Przemysłowych,

ul. Kościerzyńska 7
51-416 Wrocław

biuro: 501 611 222,
serwis: 71 394 18 13

syskon@syskon.eu
serwis@syskon.eu