1/1.2.ZIT/2017 - ZAKOŃCZONY

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.2.ZIT/2017 z dnia 16.11.2017 
(dostawa wraz z transportem fabrycznie nowych detektorów promieniowania gamma).

 

Szanowni Państwo,

 w związku z realizacją projektu pt. Opracowanie i budowa prototypów laboratoryjnych analizatorów jakości kopalin w oparciu o technologię neutronowej analizy aktywacyjnej oraz izotopu Am-Be jako źródła neutronów Firma S.K.P.P Syskon zaprasza do składania ofert na  dostawę wraz z transportem detektorów (3 szt.)

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 24 listopada 2017 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu):

  • osobiście: ul. Kościerzyńska 7, 51-416 Wrocław
  • pocztą: ul. Kościerzyńska 7, 51-416 Wrocław
  • e-mailem na adres: henryk@zastawny.com

         

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oraz oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).

Kontakt

Produkty

Menu

Henryk Zastawny "Syskon"
Systemy Kontroli Procesów Przemysłowych,

ul. Kościerzyńska 7
51-416 Wrocław

biuro: 501 611 222,
serwis: 71 394 18 13

syskon@syskon.eu
serwis@syskon.eu