2.1/1.2.ZIT/2017 - ZAKOŃCZONY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.1/1.2.ZIT/2017 z dnia 23.11.2017
(dostawa wraz z transportem fabrycznie nowych wielokanałowych analizatorów promieniowania Gamma (MCA)).

 

Szanowni Państwo,

          W związku z realizacją projektu pt. Opracowanie i budowa prototypów laboratoryjnych analizatorów jakości kopalin w oparciu o technologię neutronowej analizy aktywacyjnej oraz izotopu Am-Be jako źródła neutronów Firma S.K.P.P Syskon zaprasza do składania ofert na  dostawę wraz z transportem wielokanałowych analizatorów promieniowania Gamma (4 szt.).

          Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 1 grudnia 2017 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu):

  • osobiście: ul. Kościerzyńska 7, 51-416 Wrocław,
  • pocztą: ul. Kościerzyńska 7, 51-416 Wrocław,
  • e-mailem na adres: henryk@zastawny.com
     

          Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia, formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz wykaz zrealizowanych dostaw (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania):

Kontakt

Produkty

Menu

Henryk Zastawny "Syskon"
Systemy Kontroli Procesów Przemysłowych,

ul. Kościerzyńska 7
51-416 Wrocław

biuro: 501 611 222,
serwis: 71 394 18 13

syskon@syskon.eu
serwis@syskon.eu