Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.2.ZIT/2017 z dnia 16.11.2017
(dostawa wraz z transportem fabrycznie nowych źródeł  neutronowych Am-Be).
UNIEWAŻNIONE!

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.2.ZIT/2017 z dnia 16.11.2017
(dostawa wraz z transportem fabrycznie nowych wielokanałowych analizatorów promieniowania Gamma (MCA)).
UNIEWAŻNIONE!

Kontakt

Produkty

Menu

Henryk Zastawny "Syskon"
Systemy Kontroli Procesów Przemysłowych,

ul. Kościerzyńska 7
51-416 Wrocław

biuro: 501 611 222,
serwis: 71 394 18 13

syskon@syskon.eu
serwis@syskon.eu